Sprzedaż kruszyw Roboty ziemne Transport Serwis maszyn Wynajem sprzętu

ODKRYWKA - Roboty ziemne

Od początku istnienia, jeszcze pod firmą „PPHUT Rafał Drobny” potencjał przedsiębiorstwa oparty był na samochodach specjalistycznych, przystosowanych do przewozu materiałów sypkich w trudnym terenie. Z upływem czasu samochody przystosowane do prac w terenie wykorzystywane były także w usługach transportowych mas ziemnych, bezpośrednio na polach wydobywczych kopalń odkrywkowych zlokalizowanych w powiatach raciborskim i wodzisławskim, w rejonie wydobycia kruszyw naturalnych. Początkowo w roli  podwykonawcy właściciel firmy Rafał Drobny, z czasem, uzupełniając konsekwentnie park maszynowy i zdobywając doświadczenia rozpoczął współpracę bezpośrednio z zakładami górniczymi i w coraz większym stopniu przejął na siebie odpowiedzialność za przygotowanie złoża na każdej z obsługiwanych  kopalń. Roboty odkrywkowe i pozostałe prace przygotowawcze prowadzone w kopalniach wymagają zaangażowania w każdym wypadku kompletnych zespołów roboczych najczęściej wyposażonych w hydrauliczną koparkę gąsienicową o dużej pojemności łyżki (1.7-3.2m3), samochodów samowyładowczych zdolnych do poruszania się  w terenie nieuzbrojonym i spycharkę. Takie właśnie maszyny to podstawowy park maszynowy PPHUT Rafał Drobny i po zmianie organizacyjnej, od 2015 roku stanowią o zasadniczym potencjale technicznym DROBNY Spółki Komandytowej.

Dziś DROBNY SK jest jedynym specjalistycznym podmiotem w południowej części województwa śląskiego mogącym dysponować zespołami odkrywkowymi o tak dużej wydajności. W ocenie potencjału przedsiębiorstwa dodatkowe znaczenie ma bardzo duże doświadczenie zawodowe pracowników przedsiębiorstwa.

Zarówno baza sprzętowa jak i portfel zamówień transportowych związanych z przygotowaniem odkrywkowych złóż kopalin z każdym rokiem, od początku działalności przedsiębiorstwa wzrastają systematycznie.

Poza działalnością odkrywkową prowadzoną w najbliższym sąsiedztwie, w powiatach raciborskim i wodzisławskim przedsiębiorstwo DROBNY SK swoje usługi prowadziło w innych, odległych lokalizacjach. Między innymi prowadzono kompleksową obsługę specjalistyczną w TESM Sp. z o.o. SKA w Doboszowicach (powiat ząbkowicki, dolnośląskie), w LODE Sp. z o.o. w Sierakowicach (pow. gliwicki). Umiejętności i sprzęt wykorzystano także przy realizacji usług związanych z wykonaniem robót ziemnych i technicznych w KWK Jankowice, na terenie kopalni Knurów-Szczygłowice, czy w zakładzie produkcyjnym PWB AWBUD SA.

Zakres usług