Sprzedaż kruszyw Roboty ziemne Transport Serwis maszyn Wynajem sprzętu

Kontakt

DROBNY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Kolejowa 60
47-450 Krzyżanowice

założona w dniu 30.12.2014r., wpisana w dniu 29.01.2015r. pod numerem 0000540901 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy z sumą komandytową 4.084.536,44 zł., posługująca się NIP: 647 257 09 89 i numerem REGON 360661599


Biuro zarządu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Dział Handlowy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00

 

BIURO ZARZĄDU

+48 32 419 40 82
biuro(at)drobny(dot)org(dot)pl


DZIAŁ HANDLOWY

- Marta Mężyńska
- Agnieszka Dubas

+48 609 001 456

- Małgorzata Nawrat

+48 690 169 301

+48 32 451 61 95
sprzedaz(at)drobny(dot)org(dot)pl

Tutaj jesteśmy