Kruszywa budowlane
Roboty ziemne
Roboty odkrywkowe
Roboty drogowe
Transport
Wynajem sprzętu

Kruszywa budowlane

Przedsiębiorstwo oferuje kruszywa naturalne, łamane oraz ozdobne cechujące się najwyższymi parametrami jakościowymi, spełniające wszystkie wymagania techniczne ujęte w normach europejskich.

Współpracując z liderami producentów kruszyw przedsiębiorstwo oferuje bogatą paletę kruszyw w bardzo atrakcyjnych cenach.


Oferta kruszyw wg poniższej klasyfikacji:

KRUSZYWA NATURLANE

Żwir, pospółka, piasek płukany, piasek tynkarski, piasek budowlany i inne kruszywa naturalne wyróżnia nie tylko wyjątkowa wytrzymałość, ale też walory estetyczne. Dzięki temu wykorzystywane są m.in. do produkcji elementów betonowych, zapraw, mieszanek mineralnych oraz mineralno-asfaltowych stosowanych w przemyśle budowlanym.

Piasek płukany 0-2 mm zgodnie z normą PN-EN 12620
Żwir 2-8 mm zgodnie z normą PN-EN 12620
Żwir 8-16 mm zgodnie z normą PN-EN 12620
Żwir 16-32 mm zgodnie z normą PN-EN 12620
Mieszanka 0-32 mm zgodnie z normą PN-EN 13242
Pospółka  
Piasek kopany  

KRUSZYWA ŁAMANE

Mieszanki dolomitowe, grys, kliniec, tłuczeń – te i inne kruszywa łamane o różnym stopniu uziarnienia otrzymywane są w procesie mechanicznego rozdrobnienia skał litych. Znajdują one szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, kolejowym oraz przemysłowym, a także inwestycjach drogowych oraz infrastrukturalnych.

Mieszanka dolomitowa 0-31,5 mm zgodnie z normą PN-EN 13242
Mieszanka dolomitowa 0-63 mm zgodnie z normą PN-EN 13242
Kliniec 4-31,5 mm zgodnie z normą PN-EN 13242
Tłuczeń 31,5 – 63 mm zgodnie z normą PN-EN 13242

Przedsiębiorstwo oferuje sprzedaż kruszyw z możliwością odbioru materiału własnym transportem, bezpośrednio z zakładu produkcyjnego lub z magazynu wewnętrznego zlokalizowanego na terenie składu kruszyw w Krzyżanowicach. Zapewnia dostawę zamówionego materiału bezpośrednio na adres wskazany przez klienta na terenie całego kraju.

Oferuje swoim klientom nie tylko wysokiej jakości kruszywa, kompleksowe usługi logistyczne ale także profesjonalną obsługę. Dział handlowy Spółki dedykowany do współpracy z klientem zarówno hurtowym jak i detalicznym dba o przygotowanie najkorzystniejszej oferty dostosowanej do indywidualnych potrzeb, przygotowuje logistykę nadzoruje realizację zadań.


POBIERZ:

Ogólne warunki sprzedaży Druk zamówienia


Udostępnij: